Met ingang van 1-1-2018 heeft Merk-Echt de merkenportefeuille (inclusief de modellen, idee-depots en domeinnaam portefeuille) van Lawton Brands overgenomen.


Dit betekent dat Merk-Echt de nieuwe gemachtigde zal zijn van de klanten van Lawton Brands.
Voor informatie kunt u terecht bij:


From 1-1-2018 Merk-Echt took over the trademark portfolio (including the designs, i-depots and domain names portfolio) of Lawton Brands.
Which means Merk-Echt will be the representative of clients of Lawton Brands.
For information you can contact:


Merk-Echt B.V.
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Netherlands
T: +31 76 5148403


E: info@merkecht.nl
www.merk-echt.nl


Merk-Echt B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden (http://www.merkecht.nl/algemene-voorwaarden).
Deze zijn beschikbaar via: www.merkecht.nl/algemene-voorwaarden.

LAWTON BRANDS Merkenbureau Breda Rotterdam Zuid Holland Brabant Zeeland